Communicatie

We vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger goed geïnformeerd wordt en weet wat er speelt in de klas en op onze school.

Mailen

Mailen gebeurt voornamelijk bij formele berichten vanuit de stamgroepleider, intern begeleider en directie. Deze mails worden verstuurd vanuit ons administratiesysteem Parnassys. Als het een groepsmededeling is komt deze meestal van de stamgroepleider. Gaat het om een schoolmededeling, dan komt deze vanuit de directie.

App

Via onze app kunt u groepsberichten en nieuws lezen en een afspraak inplannen.

Nieuwsbrief

Vanuit de directie ontvangt u voor elke vakantie een inhoudelijke nieuwsbrief met allerlei onderwerpen die relevant zijn.