MR en OR

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen. De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school. De MR kan dit beleid ter discussie stellen, zowel bij de directie van het IKC als bij het schoolbestuur. Daarnaast heeft de MR een adviserende taak. Wanneer er een plek vrij komt in de MR wordt dit via de ouderinfo kenbaar gemaakt. De ouders die belangstelling hebben kunnen voor informatie terecht bij leden van de MR.

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een actieve groep ouders die gedurende het schooljaar allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert. Uitstapjes en activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 100,00

Daarvan bekostigen we onder andere:

  • Kerst
  • Schoolreis 1 t/m 5
  • Kamp 6-7-8
  • Pasen
  • Projecten
  • Excursies
  • etc

Er zijn geen overige schoolkosten.

Voor de betaling ontvangt iedere ouder names Stichting Ouderbijdrage een brief met uitleg over de besteding van het geld. U kunt het bedrag overmaken of in termijnen betalen op IBAN NL28 RABO 0142660167Vragen over de ouderbijdrage kunnen worden gesteld aan Priscilla (penningmeester) via de mail: jenaplanpenningmeester@gmail.com