Wie we zijn

Op de vraag: “Wat doet een kind op school?” kan iedereen antwoord geven. Leren natuurlijk! Er wordt dan al snel gedacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en schrijven. Maar op onze school vormt samen leven ook een essentieel onderdeel van onze cultuur. Wij vinden dat samen leven te leren valt en wij willen nadrukkelijk een pedagogische school zijn.

Samen leven

Op Jenaplanschool Vlaardingen vormt “samen leven” een essentieel onderdeel van onze cultuur. Wij vinden dat “samen leven” te leren valt en wij willen nadrukkelijk een pedagogische school zijn. Daarbij is het unieke kind met zijn of haar specifieke talenten principieel het uitgangspunt. Al die talenten willen we ontwikkelen om ze tot hun recht te laten komen. Kinderen leren, naast lezen, schrijven en rekenen, vooral samen werken om later in de samenleving mee te kunnen bouwen aan een vreedzame democratische maatschappij. Om dit te kunnen bereiken is het nodig dat kinderen ook leren communiceren, plannen, creëren, reflecteren, presenteren, verantwoorden. Zo wordt samenwerken eigenlijk oefenen in “samen leven”.

Projectonderwijs

We bieden onze kinderen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek aan als project. De projecten zijn een rijke mix van kennis, vaardigheden en (culturele, creatieve, sportieve, natuureducatieve en kook-) activiteiten over de wereld om ons heen in de breedste zin van het woord. Zo zien onze kinderen de samenhang en blijft het geleerde beter hangen.

Iedereen is welkom

Jenaplanschool Vlaardingen heeft een openbare identiteit. Iedereen is welkom ongeacht geloof, ras of huidskleur. Alle kinderen met verschillende achtergronden en thuissituaties mogen bij ons naar school komen, omdat wij het als onze uitdaging zien om de verschillen te benutten en te waarderen!

Ouderparticipatie

Ouders vormen een wezenlijk deel van onze schoolgemeenschap. Ze zijn welkom in de school om kinderen te halen en te brengen. Ouders zijn ook actief in de school doordat ze leerkrachten ondersteunen met klusjes of hulp in de klas. Ouders participeren onder andere in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Op maandag en woensdagochtend kunnen ouders bij elkaar komen in de school om koffie te drinken en elkaar te leren kennen. We werken intensief samen met ouders omdat we het belangrijk vinden dat de relatie goed is en omdat we allemaal deel uit maken van de gemeenschap.